Buch über Charlie Munger So tickt Warren Buffetts engster Vertrauter

Warren Buffett-Partner Charlie Munger (rechts). Foto: Getty Images

Warren Buffett-Partner Charlie Munger (rechts). Foto: Getty Images

//