Templeton Asian Growth Mark Mobius: „Kaufen Sie US-Aktien!“

Mark Mobius

Mark Mobius

//