Foto: Fotolia

Foto: Fotolia

Insallah

//
Yaklaşık 4,3 milyon Müslüman Almanya’da yaşamakta. Bu, hedef kitle olarak gruba yönelmek isteyen sigorta şirketleri için dev bir pazar oluşturuyor. Zira Müslüman inanca sahip olanlar, alman poliçelere yatırım yapamamakta, İslam hukukuna, yani şeriata uygun olanlara ihtiyaç duymaktalar. Buna göre faiz ve tefecilik, spekülasyon ve belirsizlik yasaktır. Bu da alman sigorta poliçelerinde sorun yaratmakta, zira meselâ kaza sigortasında zararın oluşup oluşmadığı belirsizdir. Buna karşılık tekeffül poliçeleri – tekeffül karşılıklı dayanışma demektir- değişik işlemektedir. Sigortalılar bir birlik oluşturarak, İslami şartlara uygun yatırım yapan bir fona aidatlarını öderler. Hisse senetlerine yatırım yapmak mümkündür, zira yatırımcılar sadece gelirlere değil, şirket risklerine de ortak olmaktadır. Paralarını alkol veya seks üzerinden kazanan firmalara kesinlikle yatırım yapılmaz. Bahreyn’de bulunan Hannover Re Tekeffül’ün genel müdürü Mahomed Akoob “ ayrıca bazı ülkelerin belirli yatırım sınıfları için koyduğu kurallar mevcut” demektedir. Bu sabit faizli kıymetli evrakta bir sorun yaratmakta, zira şeriata uygun olan ve gayrımenkullerle doğal kaynaklara yatırım yapan tahviller çok az bulunmakta. Akoop, “ bu nedenle çeşitlendirmede sorunlar ortaya çıkabilir” diye eklemekte. Poliçelerin yatırılacağı alanlar nihayetinde, İslam bilginlerinden oluşan bir şeriat kurulu tarafından onaylanmak zorunda. Sigortacı, bu sepette toplanan parayı yönetmekte ve buna karşılık bir ücret almaktadır. Gelirler ise sigortalılara dağıtılmaktadır. Zararın beklenmeyen şekilde az olması böylelikle sigortacının değil, sigortalının yararına olmakta.