Templeton Asian Growth Mark Mobius: „Kaufen, wenn alle anderen verkaufen“

Templeton Asian Growth: Mark Mobius: „Kaufen, wenn alle anderen verkaufen“

//